Taiteen perusopetuksen opintojen eteneminen Espoon Tanssiopistossa

Tanssin harrastus aloitetaan varhaisiän opin­noilla 4 - 8 vuoden iässä. Lastentanssi-, esi­baletti- ja poikien omilla tunneilla opitaan tans­sin perusteita.

Alkeisbalettitunneilla ja poikien omilla tunneilla 7 - 9 vuoden iässä luodaan pohjaa perus­opinnoille. Mikäli opinnot aloittaa van­hem­pana ilman valmistavia opintoja, sopi­va taso ja ryhmä määritellään oppilaan iän ja aiemman kokemuksen pohjalta.
Perusopinnoissa (noin 9 - 15-vuotiaat) opiskel­­­laan pääainetta kaksi kertaa viikossa. Pääaineen lisäksi oppilas voi valita sivu- ja/tai valin­nais­­aineita ryhmälleen tarjottavista vaihto­ehdoista täydentämään opintojaan. Perusopintojen aikana suoritetaan opinto­kokonaisuudet I - III.

Pääainevaihtoehdot Espoon Tanssiopistossa ovat 9-vuotiaasta alkaen klassinen baletti tai nykytanssi ja 12-vuotiaasta alkaen myös jazz­­tanssi. Perusopintojen suorittamiseen vaadi­­­taan yhteensä vähintään 800 oppitunnin läsnä­olo sekä näytetunnin hyväksytty suoritta­minen. Suoritettuaan perusopinnot oppilas saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistuksen.

Syventävissä opinnoissa eli opintokokonaisuus IV:ssä (noin 15 - 19-vuotiaat) opiskellaan pääainetta vähintään kaksi tai kolme kertaa viikossa, sekä valittuja sivu­aineita vähintään kerran viikossa. Syven­tä­­­­vien opinto­jen laajuus on vähintään 500 oppituntia. Suori­tet­­­tuaan syventävien opintojen näytetunnin ja päättötyön hyväksy­tysti oppilas saa taiteen perusopetuksen laajan oppi­määrän päättö­todistuksen.

Tanssilajit 

Espoon Tanssiopistossa annetaan opetusta seuraavissa tanssilajeissa: lapsi-aikuinen-tanssi, lastentanssipoikien tanssi, esibalettialkeisbaletti, klassinen balettinykytanssijazztanssi, steppitanssi ja karakteritanssi.

Lisäksi Espoon Tanssiopistossa on avoimen opetuksen tunteja aikuisille ja yli 13-vuotiaille. Avoimen opetuksen tunteja on tarjolla baletissa, jazztanssissa, nykytanssissa, steppitanssissa sekä pilateksessa.

Lue lisää tanssilajeista...


Opintojen rakenne 2018

STOPP ry

Olemme Suomen Tanssioppilaitosten liitto STOPP ry:n jäsenkoulu.

leima_stopp