Taiteen perusopetuksen opintojen eteneminen Espoon Tanssiopistossa

Tanssin harrastus aloitetaan varhaisiän opinnoilla 1 - 7 vuoden iässä. Lastentanssi-, esibaletti- ja poikien omilla tunneilla opitaan tanssin perusteita. Valmistavissa opinnoissa 7 - 10 vuoden iässä käydään alkeisbalettitunneilla ja poikien omilla tunneilla. Nämä opinnot luovat pohjaa perusopinnoille. Mikäli opinnot aloittaa vanhempana, ilman valmistavia opintoja, sopiva taso ja ryhmä määritellään oppilaan iän ja aiemman kokemuksen pohjalta.

Perusopinnoissa (noin 9 - 14-vuotiaat) opiskellaan pääainetta kaksi kertaa viikossa. Pääaineen lisäksi oppilas voi valita sivu- ja/tai valinnaisaineita ryhmälleen tarjottavista vaihtoehdoista täydentämään opintojaan. Pääainevaihtoehdot Espoon Tanssiopistossa ovat 9-vuotiaasta alkaen klassinen baletti tai nykytanssi ja 12-vuotiaasta alkaen myös jazztanssi. Perusopintojen suorittamiseen vaaditaan yhteensä vähintään 540 oppitunnin läsnäolo sekä näytetunnin hyväksytty suorittaminen. Suoritettuaan perusopinnot oppilas saa tanssin perusopintojen päättötodistuksen.

Syventävissä opinnoissa (noin 14 - 19-vuotiaat) opiskellaan pääainetta vähintään kaksi tai kolme kertaa viikossa, sekä valittuja sivuaineita vähintään kerran viikossa. Syventävien opintojen laajuus on 760 oppituntia. Suoritettuaan syventävien opintojen näytetunnin ja päättötyön hyväksytysti oppilas saa tanssin laajan oppimäärän arvioinnin ja päättötodistuksen.

Katso myös Espoon Tanssiopiston periaatteet oppilaan tasolta toiselle siirtymiselle ja esiintymiselle opiston esityksissä (pdf)

Tanssilajit 

Espoon Tanssiopistossa annetaan opetusta seuraavissa tanssilajeissa: lapsi-aikuinen-tanssi, lastentanssipoikien tanssi, esibalettialkeisbaletti, klassinen balettinykytanssijazztanssi, steppitanssi ja karakteritanssi.

Lisäksi Espoon Tanssiopistossa on avoimen opetuksen tunteja aikuisille ja yli 13-vuotiaille. Avoimen opetuksen tunteja on tarjolla baletissa, jazztanssissa, nykytanssissa, steppitanssissa sekä pilateksessa.

Lue lisää tanssilajeista...


opintojen rakenne

STOPP ry

Olemme Suomen Tanssioppilaitosten liitto STOPP ry:n jäsenkoulu.

leima_stopp