Siirry sisältöön

Taiteen perusopetus

Tanssin harrastus aloitetaan varhaisiän opin­noilla 1 – 8 vuoden iässä. Lastentanssi-, esi­baletti- ja poikien omilla tunneilla opitaan tans­sin perusteita. Alkeisbalettitunneilla ja poikien omilla tunneilla 7 – 9 vuoden iässä luodaan pohjaa perus­opinnoille.

Varhaisiän opintoihin ilmoittaudutaan suoraan oppilaan syntymävuoden mukaisesti. Oppilas voi osallistua myös vuotta nuorempien tunneille.

Varhaisiän opinnot


Perusopinnot ja syventävät opinnot

Perusopinnoissa (noin 9 – 15-vuotiaat) opiskel­­­laan pääainetta kaksi kertaa viikossa. Pääaineen lisäksi oppilas voi valita sivu- ja/tai valin­nais­­aineita ryhmälleen tarjottavista vaihto­ehdoista täydentämään opintojaan. Perusopintojen aikana suoritetaan opinto­kokonaisuudet I – III.

Pääainevaihtoehdot Espoon Tanssiopistossa ovat 9-vuotiaasta alkaen klassinen baletti tai nykytanssi ja 12-vuotiaasta alkaen myös jazz­­tanssi. Perusopintojen suorittamiseen vaadi­­­taan yhteensä vähintään 800 oppitunnin läsnä­olo sekä näytetunnin hyväksytty suoritta­minen. Suoritettuaan perusopinnot oppilas saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistuksen.

Syventävissä opinnoissa eli opintokokonaisuus IV:ssä (noin 15 – 19-vuotiaat) opiskellaan pääainetta vähintään kaksi tai kolme kertaa viikossa, sekä valittuja sivu­aineita vähintään kerran viikossa. Syven­tä­­­­vien opinto­jen laajuus on vähintään 500 oppituntia. Suori­tet­­­tuaan syventävien opintojen näytetunnin ja päättötyön hyväksy­tysti oppilas saa taiteen perusopetuksen laajan oppi­määrän päättö­todistuksen.

Pääaineopinnot

Valinnaisaineopinnot


Avoimen opetuksen tunnit

Avoimen opetuksen tunnit on tarkoitettu kaikille yli 14-vuotiaille (teini-ikäisille sekä aikuisille).

Lue lisää avoimen opetuksen tunneista…