Siirry sisältöön

Perus- ja syventävät opinnot/pääaineopinnot

Perusopinnoissa (noin 9 – 14-vuotiaat) opiskellaan pääainetta kaksi kertaa viikossa. Pääaineen lisäksi oppilas voi valita sivu- ja/tai valinnaisaineita ryhmälleen tarjottavista vaihtoehdoista täydentämään opintojaan. Perusopintojen suorittamiseen vaaditaan yhteensä vähintään 540 oppitunnin läsnäolo sekä näytetunnin hyväksytty suorittaminen. Suoritettuaan perusopinnot oppilas saa tanssin perusopintojen päättötodistuksen.

Syventävissä opinnoissa (noin 14 – 19-vuotiaat) opiskellaan pääainetta vähintään kaksi tai kolme kertaa viikossa, sekä valittuja sivuaineita vähintään kerran viikossa. Syventävien opintojen laajuus on 760 oppituntia. Suoritettuaan syventävien opintojen näytetunnin ja päättötyön hyväksytysti oppilas saa tanssin laajan oppimäärän arvioinnin ja päättötodistuksen.

Jazztanssin perus- ja syventävät opinnot (Jazz 4 – 9), 12 – 19-vuotiaat 2 x 75 – 90 min/viikko

Jazztanssi on räjähtävää ja energistä, aksentoitua ja venyvää liikettä. Rytmi, ilo ja heittäytyminen ovat jazztanssille tyypillisiä piirteitä. Tunneilla opiskellaan perinteisiä jazztanssitekniikoita, jotka pohjautuvat muun muassa Matt Matoxin ja Gus Giordanon tyyleihin. Opetukseen on saatu vaikutteita kotimaisilta ja ulkomaisilta alan ammattilaisilta.

Jazztanssitunneilla harjoitellaan erilaisia jazztanssin tyylejä, joita ovat muun muassa adagio-tanssi, musikaalitanssi, nykyjazz, lyrical jazz, showtanssi, afrotanssi ja katutanssin eri lajit.

Jazztanssitunneilla tehdään tanssitekniikkasarjoja, joissa korostetaan jazztanssille tyypillisiä liikelaatuja ja aksentteja. Kehoa ja kehon koordinaatiota kehittävät isolaatiosarjat ja liikkuvat sarjat kuten askel-, hyppy- ja piruettisarjat. Jazztanssitunneilla korostuu musiikin ja tanssin yhteys, sekä musiikin ja rytmin merkitys. Tunneilla tehdään rytmi-, improvisaatio- ja tanssisarjoja, jotka kehittävät rytmitajua ja musikaalisuutta.