Taiteen perusopetus

Tanssin harrastus aloitetaan varhaisiän opinnoilla 1 - 7 vuoden iässä. Lastentanssi-, esibaletti- ja poikien omilla tunneilla opitaan tanssin perusteita. Valmistavissa opinnoissa 7 - 10 vuoden iässä käydään alkeisbaletti- ja poikien omilla tunneilla. Nämä opinnot luovat pohjaa perusopinnoille.

Varhaisiän opintoihin ja valmistaviin opintoihin ilmoittaudutaan suoraan oppilaan syntymävuoden mukaisesti. Oppilas voi osallistua myös vuotta nuorempien tunneille.

Varhaisiän opinnot ja valmistavat opinnot


Jatkoluokat

Perusopinnot ja syventävät opinnot

Valmistavien opintoihin jälkeen siirrytään perusopintoihin jatkoluokille. Perusopinnoissa (noin 9 - 14-vuotiaat) opiskellaan pääainetta kaksi kertaa viikossa. Pääaineen lisäksi oppilas voi valita sivu- ja/tai valinnaisaineita ryhmälleen tarjottavista vaihtoehdoista täydentämään opintojaan.

Mikäli oppilas aloittaa tanssiopinnot vanhempana suoraan jatkoluokilla ilman valmistavia opintoja, sopiva taso ja ryhmä määritellään oppilaan iän ja aiemman kokemuksen pohjalta.

Suoritettuaan perusopinnot syventävissä opinnoissa (noin 14 - 19-vuotiaat) opiskellaan pääainetta vähintään kaksi tai kolme kertaa viikossa, sekä valittuja sivuaineita vähintään kerran viikossa.

Pääaineopinnot

ValinnaisaineopinnotAvoimen opetuksen tunnit

Avoimen opetuksen tunnit on tarkoitettu kaikille yli 14-vuotiaille (teini-ikäisille sekä aikuisille).

  • Avoin opetus baletti
  • Avoin opetus pilates
  • Avoin opetus jazztanssi
  • Avoin opetus nykytanssi
  • Avoin opetus steppi A

Lue lisää avoimen opetuksen tunneista...