Hannaleena Markkanen


Hannaleena Markkanen aloitti stepin harrastamisen jo alakouluiässä. Harrastuksesta tuli vähitellen yhä tärkeämpi ja lopulta se johti pysyvään ammatinvalintaan. Hän rakastui siihen, kuinka stepissä rytmit yhdistyvät liikkeelliseen kerrontaan ja ilmaisuun. Kehomusiikki on stepille luonnollinen jatkumo. Sen äänet ovat steppikenkiä orgaanisemmat ja tällä hetkellä se on vähintään yhtä lähellä Hannaleenan sydäntä kuin steppi.


Hannaleena on esiintynyt reilun 20 vuoden ajan ja opettanut lähes yhtä pitkään. Espoon Tanssiopistossa hän on ollut opettajana vuodesta 2002 alkaen.


Hannaleenalle on tärkeää saada jakaa sitä rakkautta mitä hänellä on opettamiaan lajeja kohtaan. Hänen mielestään hienoin hetki opettajana on, kun näkee oppilaan innostuksen syttyvän ja tietää, että tuo kipinä kantaa vielä pitkälle eteenpäin. Opettajana hän uskoo, että jokainen oppii, kunhan yhdessä löytyy oikea reitti asian luokse. Välittäminen on tärkeä osa hänen opettajuuttaan, mutta niin on tavoitteiden asettaminenkin ja tietynlainen vaativuus sekä eteenpäin johdattaminen.


Hannaleena opiskeli yliopistossa psykologiaa ja se näkyy opettamisessa, esiintymisessä ja koreografioissa tietynlaisena ihmisyyden tutkimuksena.


Hannaleena on kouluttanut itseään ahkerasti ulkomaisilla kursseilla, festivaaleilla sekä pitkillä intensiivikursseilla. Lisäksi hän on mukana tuottamassa Rhythm Week Festival -tapahtumaa, joka tuo vuosittain Suomeen kansainvälisiä stepin ja kehomusiikin opettajia pitämään työpajoja. Parhaillaan Hannaleena laajentaa opetusosaamista Savonia AMK:ssa pääaineena jazztanssi. Lisäksi hän on suorittanut ORFF-musiikkipedagogiikan koulutusohjelman ja hän soveltaa myös näitä oppeja työssään aktiivisesti kokonaisvaltaisen tanssia ja musiikkia yhdistävän pedagogiikan kautta.


Hannaleena esiintyy tällä hetkellä kahdessa aktiivisessa kokoonpanossa, Rytmikollektiivi Kompituksessa sekä kansainvälisessä kollektiivissa Octopus Inc. Lisäksi hän toimii sooloartistina.

 HannaleenaKuva: Anna Dammert