Sini Kukkonen


Sini Kukkonen on opiskellut klassisen baletin opettajaksi Kuopion konservatoriossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa. Lisäkoulutusta Sini on saanut erityispedagogiikan opinnoista. Aktiivinen kouluttautuminen ja oman opetuksen kehittäminen ovat Sinille edelleen tärkeitä asioita työssä onnistumisessa.


Espoon Tanssiopistossa Sini on työskennellyt vuodesta 1998. Hän toimii opiston lastentanssin vastuuopettajana sekä vastaa päiväkotiopetuksesta.


Espoon Tanssiopistossa Sini opettaa lastentanssia ja klassista balettia. Lähellä sydäntä on 4 - 11-vuotiaiden opetus.


Sinin tunneilla tärkeää on jokaisen lapsen yksilöllinen huomioiminen ja tanssin ilon löytäminen. Tunneilla harjoitukset ovat hyvin suunniteltuja ja sisältävät pedagogisia tavoitteita. Opetuksessa otetaan huomioon lapsen ikä ja herkkyyskaudet. Tunneilla korostuvat tekemisen meininki ja oikeiden asioiden oppiminen.


Sini on toiminut usean vuoden kansainvälisen lastentanssijärjetön Dance and the Child International Suomen jaoksen DaCi Finland:n hallituksessa.


Lisäksi Sini on aikaisemmin toiminut Balettipedagogit ry:n hallituksessa. Sini on Espoon Tanssiopiston kannatusyhdistyksen johtokunnan jäsen.

 Sini2Kuva: Anna Dammert